Insolvence

365 dní v roce pomáháme s oddlužením

Platební neschopnost neboli insolvence je neschopnost dlužníka splácet své dluhy, a tak dostát svým závazkům i přes snahu dlužníka splácet svůj dluh věřiteli. Jde o rozdílný stav oproti platební nevůli, kdy dlužník nemá snahu svůj dluh splácet.

Oddlužení (tzv. osobní bankrot) je způsob řešení úpadku, který ve zvýšené míře zohledňuje sociální aspekty před hledisky ekonomickými. Má umožnit dlužníkovi „nový start" a motivovat ho k aktivnímu zapojení do umořování svého dluhu.

Insolvenční návrh  vám můžeme připravit a odeslat na soud během několika dnů. Obvykle netrvá  posbírání potřebných listin a sepis podání déle než 3 pracovní dny.

Navíc u nás za insolvenční návrh nic neplatíte. Naše odměna za sepis insolvenčního návrhu se hradí až v rámci splátkového kalendáře po schválení oddlužení.

Pokud chcete sepsat insolvenční návrh, pokračujte ZDE.

Advokátní kancelář vedle pomoci s insolvencí poskytuje služby v oblasti práva občanského, převodů nemovitostí, sepisu smluv a podání, zakládání a změny obchodních společností, zastupování před soudy, vymáhání pohledávek či práva rodinného, trestního a pracovního. 

Tým AK Janda